அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும் (வரஹ்) இந்த இணையதளத்திற்கு வருகைதந்தமைக்கு மிக்க நன்றி..!.

தலைப்பு செய்திகள்!

Thursday, October 22, 2009

Need Blood? Send SMS to 96000 97000

Now it has become easier to get the blood we need, thanks to the initiative taken as part of Airtel’s Corporate Social Responsibility. Airtel has tied up with Jeevan Blood Bank to enable this service.

All you have to do is just type “BLOOD ” and send SMS to 96000 97000

Ex: “BLOOD B+“

You will get to know the availability of the blood in Jeevan Blood Bank.

Service available for customers on all networks and toll free for Airtel mobile customers.